بیماری فلج

 نام فارسی : بیماری فلج حاد و مزمن

نام انگلیسی : Acute and Chronic Bee Paralysis Virus

این بیماری از دو نوع ویروس CPV , APV حاصل می شود که تنها زتبوران بالغ را در بر میگیرد و قدرت پرواز را از آنها می گیرد.

عامل بیماری:

 به طور کلی دو نوع ویروس در بیماری فلج زنبوران عسل دخالت دارد. یکی از ویروسها که شیوع بیشتری دارد به نام ویروس فلج حاد زنبوان  و دیگری که شدت کمتری دارد به نام ویروس فلج مزمن زنبوران خواننده می شوند.

علائم:

 گرچه بیماری در طول فصول فعالیت زنبوران عسل دیده میشود ولی بروز شدید بیماری از اردیبهشت تا تیر ماه بیشتر از سایر فصول می باشد.زنبورانی که در اطراف کندو ها پراکنده شده اند کاملا شبیه زنبوران پیر می باشند. یعنی سیاه براق کوچک و بدون مو هستند

فلج حاد ویروسی

 علائم بیماری مبهم و پیچیده است و تنها علائم ظاهری بیماری در زنبورها شامل عدم توانایی پرواز/لرزش پاهاو بالهاست.اغلب زنبوران کارگر بیماران را از کندو خارج کرده و در فاصله دوری رها میسازند.نشانیهای دیگر بیماری عبارتند از:اسهال/ریختگی پرزهای بدن/رنگ خاکستری و سیاه و بوی زننده زنبور  می باشد. 

فلج مزمن ویروسی

 علائم بیماری فلج مزمن شبیه به بیماری فلج حاد می باشد ولی شدت ان کمتر است.حضور این ویروس در زنبور داری ها شایعتر از ویروس حاد زنبوران می باشد.

پیشگیری و معالجه:

 به جهت انکه هنوز علت ایجاد بیماری کاملا شناخته نشده است از این رو مساله پیشگیری آن صرفا بر مبنای رعایت نکات بهداشتی استوار است. تعدادی از محققین تعویض ملکه را موثر دانسته اند. ولی به طور کلی امروزه هیچ روش قابل قبولی برای درمان مستقیم عفونتهای ویروسی وجود ندارد.