بیماری پولک پودری

نام فارسی : بیماری پولک پودری

نام انگلیسی : powdery Scale Disease

این بیماری بسیار کمیاب است که عامل آن را باکتری  paenibacillus larvae pulvifaciens معرفی کرده اند. این باکتری نیز تولید اسپور یا هاگ نموده و  رشد آن در دمای ۴۵درجه سانتی گراد به حداکثر  خود می رسد. این بیماری تنها به نوزادان جوان حمله میکند و پولکهایی که از نوزادان مرده حاصل میشود پودری و تردتر از پولکهای لوک امریکایی و اروپایی است. رنگ این پولکها از قهوه ای روشن تا زرد متغیر است و از کف سلول تا سقف کشیده میشود که در صورت برداشتن پودر میشوند . نام بیماری هم از همین ویژگی گرفته شده است . سرپوش سلولها در این بیماری نیز سوراخ میشود . احتمالا این بیماری دارای زندگی مسالمت آمیز با زنبورها می باشد و تحت شرایط خاص این عامل بیماری زا می شود.