خرس سياه

نام فارسی: خرس سیاه

 نام علمی : Ursus thibetanus

نام انگلیسی:  Black Asian Bear  

  

مشخصات:

 جثه كوچک ‌تر از خرس قهوه‌اي، گوش‌ها به نسبت بزرگ، موها بلند و به رنگ سياه است. در وسط سينه لكه سفيدي به شكل ۷ وجود دارد (نمونه‌هايي با رنگ قهوه‌اي متمايل به قرمز يا كاملاً قهوه‌اي مشاهده شده است).

اندازه‌ها: طول سر و تنه ۱۲۰ تا ۱۸۰ سانتي‌متر، دم ۷ تا ۱۰ سانتي‌متر، ارتفاع ۹۰ سانتي‌متر، وزن ۵۰ تا ۱۷۰ كيلوگرم.

زيستگاه:

مناطق كوهستاني و جنگلي جنوب كرمان، رويشگاه‌هاي پراكنده درختچة داز و زيتون واقع در بلوچستان و هرمزگان.

پراكندگي:

از مناطق مرزي بلوچستان ايران با پاكستان تا ميناب و جيرفت پراكندگي دارد. مناطق كوهستاني زابلي، نيك‌شهر و رشته‌كوه بيرك واقع در بلوچستان، كوه‌هاي بشاگرد و رودان در هرمزگان، مناطق كوهستاني ده‌بكري جبال بارز، دلفارد، بحر آسمان و كهنوج واقع در جنوب كرمان از مهم‌ترين مناطق زندگي اين حيوان است.

 پراكنش جهاني:

 پاكستان تا ژاپن، تايلند و جنوب شرقي سيبري.

  خرس سياه شبگرد است. معمولاً در اواخر غروب از لانه بيرون مي‌آيد و قبل از روشن شدن هوا دوباره به لانه برمي‌گردد، به نحو بسيار ماهرانه‌اي از درخت بالا مي‌رود. به صورت انفرادي زندگي مي‌كند. در غارها يا حفره‌هايي كه در اثر ريختن صخره‌ها به وجود آمده است لانه مي‌سازد. حالت تهاجمي اين خرس بيشتر از خرس قهوه‌اي است. در ايران به احتمال زياد خواب زمستاني ندارد ولي در مناطقي مانند سيبري چهار تا پنج ماه به خواب زمستاني فرو مي‌رود.

  خرس سياه اغلب از مواد گياهي نظير ميوه و جوانه  و عسل تغذيه مي‌كند. بيشتر از ساير خرس‌ها به بالاي درخت مي‌رود. در اكثر مناطق كم ارتفاع بلوچستان كه درختان داز (شبيه نخل زينتي هستند) فراوان است، مشاهده مي‌شود از ميوه و جوانه انتهايي آن كه نرم و مغذي است تغذيه مي‌كند. در مناطق كوهستاني مرتفع مانند كوه بيرك و جبال بارز غذاي خرس‌هاي سياه غالباً بادام وحشي، انجير، زيتون و ساير ميوه‌ها نظير زردآلو است. خرس سياه علاوه بر مواد گياهي، از مواد حيواني نظير حشرات، مهره‌داران كوچك، نوزاد پستانداران ، عسل و گاهي دام اهلي تغذيه مي‌كند

توليدمثل:

از توليدمثل خرس سياه اطلاع زيادي در دست نيست ولي معمولاً جفت‌گيري در اواخر تابستان انجام مي‌گيرد و پس از حدود هفت ماه معمولاً تعداد دو بچه مي‌زايد. چشم‌ها بعد از يك هفته باز مي‌شوند. سه ماه و نيم شير مي‌خورند و تا دو يا سه سالگي با مادر مي‌مانند. گاهي اوقات مادر با دو سري بچه مشاهده مي‌شود. طول عمر حدود ۲۵ سال است.

  خرس سياه از قدرت تطابق خوبي با محيط‌ها و غذاهاي مختلف برخوردار است، ولي به علت قابل دسترس بودن مخفيگاه اين حيوان، شكارچيان به آساني آن را مي‌يابند و از بين مي‌برند.