زنبور خوار معمولی

نام فارسی : زنبور خوار معمولی

 نام انگلیسی :European Bee-eater

 نام علمی : Merops apiaster

این پرنده که به زنبور خوار اروپایی نیز شهرت دارد بومی ایران است و در تمام گستره کشور وجود دارد.

مشخصات ظاهری زنبور خوار معمولی :

 این پرنده ۲۳ تا ۲۷ سانتیمتر طول دارد و به واسطه ی رنگ خرمایی سر  پشت گلوی زرد روشن، که در تضاد با رنگ سبز زیتوتی زیر تنه اش قرار دارد، قابل شناسایی است. در پرنده ی بالغ، پشت بال ها بلوطی، که در پرواز، زیر بال ای خاکستری قهوه ای کمرنگ به نظر می آید، و دم سبز با  دو شا هپرهای بلند میانی دیده می شود. زیر تنه ی پرنده ی جوان سبزی بیشتری دارد، اما تارک به رنگ بلوطی، گلو زرد و پرهای میانی دم بسیار کوتاه یا فاقد آنهاست. در هنگام مهاجرت، در بالای سر، از سر و صدایشان شناخته می شوند. در پرواز حشرات را شکار کرده و پروازش زیبا  با مهارت بالاست. پرنده ای اجتماعی است و اغلب روی سیم های برق و تلگراف می نشیند و از آنجا به سمت شکار خود حمله می کند.

تغذیه:

همانگونه که از نام پرنده بر می‌آید زنبورخوار معمولی از حشرات بویژه زنبور، زنبور وحشی و زنبور سرخ که آنها را در حین پرواز شکار می‌کند تغذیه می‌نماید. این پرنده پیش از خوردن شکارش نیش آن را با کوبیدن چندبارهٔ حشره به یک سطح سخت جدا ساخته و سپس آن را می‌خورد. زنبورخوار معمولی در طول روز درحدود ۲۵۰ زنبور می‌خورد و ممکن است مارمولک و قورباغه نیز شکار کند

زیستگاه:

 این پرنده در فضاهای باز با بوته های پراکنده و درختان اندک ، دشت های باز ریگزارها و روی تیرهای تلگراف به سر برده و در سوراخ های دیواره ی ساحلی رودخانه ها، گودال های شنی و گاهی روی زمین هموار، به صورت گروهی ، تولید مثل می کند و مهاجرت زیاد دارد و در یک منطقه زیاد نمی ماند و  در ایران،  در فصل تابستان  بسیار فراوانند . این پرنده با پرواز نامنظم و شیرجه زدن به سمت شکار آن را شکار کرده و با از بین بردن قسمت نیش آن را در جایگاه خود می خورد . این پرنده شکارچی انواع حشرات بوده و شکار خود را در فواصل حد اکثر ۱۰ تا ۱۴ کیلو متری لانه خود انجام می دهد.