زنبور خوار هندی

 

نام فارسی:  زنبور خوار هندی

  نام علمی:   Coracias Benghalensis

  نام انگلیسی :  Indian Roller

 پراکندگی زنبور خوار هندی  :

زنبور خوار هندی از خاتواده سبزه قبا ها بوده و غذای عمده آن را حشرات تشکیل میدهد که در زنجیره غذایی آن ماهی های کوچک و زنبورها قرار دارد.

مشخصات ظاهری:

این پرنده 30 سانتیمتر طول دارد و در هر دوره ی سنی از سایر سبز قباها به واسطه ی جثه ی حجیم تر، رنگ فیروزه ای و بنفش ودم( به جز پرهای میانی دم) با انتهای مشخص آبی تر( هنگام گستردگی) مشخص می شود. انتهای شاهپرهای بال به طور مشخصی سیاه است. در حالت نشسته، اندکی از بالای گلو سفید ، بقیه گردن و سینه قرمز قهوه ای (در سبز قبا آبی فیروزه ای است) ، تارک سبز زیتونی، زیر تنه آبی فیروزه ای و منقار کلفت و بزرگ به رنگ سیاه دیده می شود که انتهای آن اندکی قلاب مانند است. رفتار این پرنده زیبا شبیه سایر سبز قباهاست.

زیستگاه :

این پرنده در مناطق باز با بوته ها و درخت های پراکنده، زمین کشاورزی و نخلستان ها به سر برده و در سوراخ تنه ی درختان آشیانه می سازد . در ایران بومی و فراوان است وبیشتر در مناطق جنوبی کشور دیده می شود.

تصاویر زنبور خوار هندی

[masterslider id=”18″]