واسپ زنبور کش

 

 نام فارسی : واسپ زنبور کش

 نام انگلیسی : philanthus Triangulum

این گونه از زنبورهای حفار معمولا در مناطق گرم و شنی با پوشش گیاهی مناسب لانه میسازند و لانه آنها به صورت طونل بوده که اتاقکهای تخم گذاری به شاخه اصلی تونل متصل میشوند این زنبور با شکار زنبور عسل و فلج کردن آنها تخم خود را در روی آن میگذارند ،لاروهای زنبور پس از بیرون آمدن از تخم از محتویات بدن زنبور شکار شده تغذیه میکنند و سپس بدور خود پیله تنیده و زمستان گذرانی میکنند و در اوایل بهار به شفیرگی میروند . در این نوع زنبور تنها ماده ها شکار میکنند و نرها تنها از شهد گیاهان تغذیه میکنند.

 تصاویر واسپ حفار

[masterslider id=”16″]


محصولات ارگانیک زنبور عسل

[masterslider id=”31″]