حشره خوار کوتوله

  • نام فارسی:حشره خوار کوتوله
  • نام انگلیسی:Etruscan shrew (pygmy white-toothed shrew)
  • نام علمی:suncus etruscus
  • خانواده: حشره خوارها (soricidae)

موش حشره خوار معروف به حشره خوار کوتوله در جنوب اروپا، جنوب غربی آسیا و شمال آفریقا پراکنده است. در ایران تاکنون در دشت مغان ، منطقه تجن در مرز ترکمنستان و گرگان دیده شده است. به تازگی چند نمونه از آن در جزیره ی قشم شناسایی شده است.

زیست گاه:

حشره خوار کوتوله در علف زار ها، زمین های کشاورزی و باغ ها زندگی می کند. طول بدن این پستاندار در حدود ۳۶ تا ۵۳ میلی متر ، طول دم آن در حدود ۲۱ تا ۳۰ میلی متر و وزنش ۵/۱ تا ۵/۲ گرم است. جثه شبیه موش ، ولی بسیار کوچک تر ، دمی نسبتا بلند و پوزه ای کشیده و شبیه خرطوم دارد. رنگ دندان ها کاملا سفید، مو های پشت کوتاه است و به قهوه ای مایل به خاکستری می رسد . اما موهای زیر شکم روشن تراست.

غذای اصلی حشره خوار کوتوله حشره ها هستند . بنابر این از این جهت یکی از دشمنان زنبور عسل به شمار می روند ،ولی با توجه به اینکه این حشره خوارهای کوچک گسترش چندانی ندارند بنابراین خطر بلقوه ای محسوب نمی شوند در صورتی که با توجه کوچک بودنشان نیز وارد کندو شوند  از سوی زنبور ها مورد حمله قرار گرفته و کشته می شوند .

حشره خوار ماده در فصل بهار بچه دار میشود.