عسل ارگانيك

عسل ارگانيك، به عسلي گفته مي شود كه زنبورعسل از گل گياهاني كه بدون مصرف آفت كش ها،كودهاي شيميايي و تركيبات اصلاح شده ژنتيكي كشت شده اند، شهد جمع آوري كرده و پس از فرآوري آنرا به عسل تبديل مي كند.

اهميت عسل ارگانيك در سالم بودن محصول و كيفيت مطلوب و طبيعي آن است، كه در اختيار مصرف كنندگان قرار گرفته و رضايت مصرف كننده را فراهم مي آورد. از طرفي چون قيمت آن گران مي باشد منبع درآمد خوبي براي توليد كنندگان محسوب مي گردد. در بررسي روشهاي توليد عسل ارگانيك يكي از مهمترين مسائل حركت به سوي كشاورزي ارگانيك مي باشد. براي نيل به اين هدف دو راه اساسي لازم است. اول تهيه استاندارد محصولات ارگانيك و استفاده از برچسب هاي مربوطه بر روي محصولات توليدي با نظارت سازمان هاي تاييد ارگانيك و ديگري شناسايي و تهيه نقشه مناطقي كه قابليت كشاورزي و زنبورداري ارگانيك را داشته باشند. اين امر در كشور ما از تاريخچه قابل قبولي برخوردار نيست لذا، لازم است مسئولين امر براي تهيه استاندارد توليدات ارگانيك و تاسيس سازمان هاي تاييد ارگانيك و تهيه نقشه مناطق كشاورزي ارگانيك اقدام نمايند. اين امر در كشورهايي مثل فرانسه، بريتانيا، استراليا وزلاندنو اجرا شده است. در پرورش زنبورعسل ارگانيك اقدامات اصلي، مديريت و كارهايي كه بر روي زنبورها انجام مي شود به طور جهاني مشابه اند، تنها تنوع، مربوط به نواحي و زمان شكوفايي گياهان مهم شهدزا و گرده زا مي باشد. مديريت بيولوژيك زنبوران عسل پديده جديدي نيست. اصولاً شبيه شيوه زنبورداري اجدادمان كه در گذشته اجراء مي شده است. در برنامه هاي دراز مدت توليد عسل ارگانيك، داروهاي شيميايي كه امروزه به سادگي در درمان بيماريها، آفات و انگلهاي زنبور عسل بكار ميروند ، جايي ندارند.

محصولات عسل یاب

[masterslider id=”31″]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *