زنبور عسل ایتالیایی

نام فارسی : زنبور عسل ایتالیایی

نام انگلیسی : (A.m.ligustica)

موطن اصلی آن ایتالیا بوده  و از نظر جثه کوچکتر و ظریفتر از زنبورسیاه بوده و رنگ آن معمولا زرد مایل به قهوه ای است. این نژاد دارای خصوصیات رفتاری خوب ازجمله آرام بودن و تمایل کم به بچه دهی، تولید اندک بره موم، عسل آوری و رشد سریع کلنی در اوایل بهار است. از طرفی زمستان را بخوبی تحمل نکرده و حس غارت در آن قوی بوده و حس جهت یابی ضعیفی دارند و گاهی اشتباها به کندوی مجاور می روند.