آرشیو موضوعی: عسل و زنبور عسل

آیا عسل طبیعی شکرک میزند

عسل یاب

عسل یک ماده ی فندی فوق اشباع شده است و یکی از آنزیم های مهم عسل ، آنزیمی است به نام دیاساز که در صورت مهیا بودن شرایط (قرار گرفتن عسل در محیطی با درجه حرارت بین ۷-۱۴)ذرات خیلی ریز محلول در عسل را به خود جذب کرده و پس از تشکیل هسته شروع به رس کردن(متبلور،کریستالیزه شدن)آن می شود

عسل ارگانيك

عسل ارگانيك، به عسلي گفته مي شود كه زنبورعسل از گل گياهاني كه بدون مصرف آفت كش ها،كودهاي شيميايي و تركيبات اصلاح شده ژنتيكي كشت شده اند، شهد جمع آوري كرده و پس از فرآوري آنرا به عسل تبديل مي كند.

زنبور عسل

۱) ساختار زندگی زنبور عسل درانتخاب الگو:

زنبور عسل حشرات مفید و ارزشمند و پاکیزه ای هستند. در تمام طول عمرشان الگویشان گل است. فقط دنبال گل هستند تا از شکوفه تلخ گل، گرده و شهد تهیه کنند.

نیش زنبور

گزیدگی زنبورهای زرد، سرخ و عسل معمولاً دردناک است، ولی خطرناک نیست.